Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 5 класе

Беларускія народныя казкі.

Янка Брыль. “Цюцік”.

Эдуард Валасевіч. “Дняпроўскі чарадзей”.

Уладзімір Дубоўка. “Як сінячок да сонца лётаў”.

Міхась Зарэмба.  “Арэхавы Спас”.

Уладзімір Караткевіч.  “Кацёл з каменьчыкамі”.

Астрыд Ліндгрэн. “Браты Львінае Сэрца”.

Міхась Лынькоў. “Міколка-паравоз”.

Георгій Марчук. “Чужое багацце”.

Алена Масла. “Таямніцы закінутай хаты”.

Эрых Распэ. “Прыгоды барона Мюнхаўзена”.

Пятро Сіняўскі. “Зачараваная гаспадарка”.

Алесь Якімовіч. “Рыжык”.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 6 класе

Янка Брыль. “Маці”.

Анатоль Бутэвіч. “У гасцях у вечнасці”.

Васіль Вітка. “Трывога ў Ельнічах”.

Якуб Колас. “Купальскія светлякі”.

Янка Маўр. “У краіне райскай птушкі”.

Алесь Наварыч. “Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу”.

Іван Навуменка. “Дзяцінства”.

Алесь Пальчэўскі. “Рэкс і Казбек”.

Іван Пташнікаў. “Арчыбал”.

Генрых Сянкевіч. “Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны”.

Андрэй Федарэнка. “Шчарбаты талер”.

Дзінтра Шулцэ. “Роберцік”.

Алесь Якімовіч. “Эльдарада просіць дапамогі”.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 7 класе

Вячаслаў Адамчык. “Урок арыфметыкі”.

Уладзімір Аляхновіч. “Першае каханне”.

Янка Брыль. “Сірочы хлеб”.

Алена Васілевіч. “Горкі ліпавы мёд”.

Жуль Верн. “Таямнічы востраў”.

Анатоль Вярцінскі. “Рэквіем па кожным чацвёртым”.

Уладзімір Караткевіч. “Кніганошы”.

Джэк Лондан. “Белы клык”.

Уладзімір Мазго. “Адвечныя скарбы Радзімы”.

Павел Місько. “Эрпіды на планеце Зямля”

Іван Навуменка. “Жуль Верн”.

Яраслаў Пархута. “Апошні гусляр”.

Янка Сіпакоў. “Зялёны лісток на планеце Зямля”.

Андрэй Федарэнка. “Афганская шкатулка”.

Міхась Чарняўскі. “Страла расамахі”.

Уладзімір Шыцік. “Зорны камень”.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 8 класе

Вячаслаў Адамчык. “Дзікі голуб”.

Васіль Быкаў. “Страта”.

Віталь Вольскі. “Несцерка”.

Аляксей Дудараў. “Кім”.

Віктар Карамазаў. “Прыліпіла”.

Уладзімір Караткевіч. “Лісце каштанаў”.

Павел Місько. “Грот Афаліны”.

Міхась Стральцоў. “Адзін лапаць, адзін чунь”.

Алег Салтук. Зб. “На далонях жыцця”.

Іван Чыгрынаў. “Бульба”.

Фрыдрых Шылер. Балада “Кубак”.

Яўгенія Янішчыц. “Зорная паэма”.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 9 класе

Мікола Арочка. “Судны дзень Скарыны”.

Ян Баршчэўскі. “Шляхціц Завальня” (2 – 3 апавяданні на выбар).

Карусь Каганец. “Модны шляхцюк”.

Уладзімір Караткевіч. “Дрэва вечнасці”.

Якуб Колас. “Сымон-музыка”.

Аркадзь Куляшоў. “Хамуціус”.

Максім Лужанін. “Колас расказвае пра сябе”.

Мікола Маляўка. Зб. “Старая зямля”.

Алесь Марціновіч. Зб. “Хто мы, адкуль мы”.

Барыс Мікуліч. “Развітанне”.

Шота Руставелі. “Віцязь у тыгравай шкуры”.

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. “Лёс роду – лёс радзімы”.

Ян Чачот. “Наваградскі замак”.

Тарас Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 10 класе

Янка Брыль. “Галя”.

Максім Гарэцкі. “Роднае карэнне”.

Зб. “Душа мая тужлівая” (уклад. В. Шніп).

Уладзімір Жылка. Вершы.

Міхась Зарэцкі. “Кветка пажоўклая”.

Зб. “Іскры вечнага агню” (уклад. А.А. Васілевіч і інш.).

Уладзімір Караткевіч. “Чазенія”.

Аркадзь Куляшоў. “Маналог”.

Міхась Лынькоў. Апавяданні.

Андрэй Макаёнак. “Трыбунал”.

Андрэ Маруа. “Пакаранне золатам”.

Іван Мележ. “Подых навальніцы”.

Андрэй Мрый. “Запіскі Самсона Самасуя”.

Іван Навуменка. “Сасна пры дарозе”.

Стэфан Цвейг. “Нябачная калекцыя”.

Міхась Чарот. Вершы.

Кузьма Чорны. “Пошукі будучыні”.

А. дэ Сент-Экзюперы. “Планета людзей”.

 

Спіс твораў для дадатковага чытання па беларускай літаратуры ў 11 класе

Паэзія

М. Башлакоў. Зб. “Нетры”.

Н. Гілевіч. “Родныя дзеці”.

В. Зуёнак. Зб. “Лета трывожных дажджоў”.

М. Мятліцкі. Зб. “Замкнёны дом”.

Н. Мацяш. Зб. “Душою з небам гаварыць”.

Г. Пашкоў. Зб. “У далонях свету”.

А. Пісьмянкоў. Зб. “Я не памру, пакуль люблю”.

А. Разанаў. Зб. “У горадзе валадарыць Рагвалод”.

Л. Рублеўская. Зб. “Замак месячнага сяйва”.

В. Шніп. Зб. “Балада камянёў”.

Проза

Я. Брыль. Зб. “З людзьмі і сам-насам”.

В. Быкаў. “Абеліск”.

А. Марціновіч. “Цяпло колішніх вогнішчаў” (1 – 2 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).

І. Навуменка. “Хлопцы самай вялікай вайны”.

І. Чыгрынаў. “У ціхім тумане”.

Э. Хемінгуэй. “Стары і мора”.

І. Шамякін. “Непаўторная вясна” (першая аповесць пенталогіі “Трывожнае шчасце”).

Драматургія

А. Дудараў. “Радавыя”.

А. Петрашкевіч. “Напісанае застаецца”.

І. Чыгрынаў. “Следчая справа Вашчылы”.